TEAMVIEWER

Kennys kan voor het ondersteunen van support of het op afstand installeren van updates gebruik maken van Teamviewer. Met Teamviewer belt de medewerker van Kennys in via een beveiligde verbinding. Om dit mogelijk te maken dient u een ID en een wachtwoord door te geven aan de medewerker.

Hieronder volgt een stappenplan:

1. Download de Kennys TeamViewer QuickSupport. Deze versie zorgt voor een goede verbinding.
2. Kies daarbij voor Opslaan (Engelse versie: Save). Dit kan bijv. op uw werkblad.
3. Voer de Teamviewer.exe die u nu heeft gedownload uit door erop te klikken.
4. Er wordt dan een scherm met een ID en een Wachtwoord weergegeven
5. Geef dit ID en het Wachtwoord door aan de Kennys-medewerker
6. Met dit ID en het wachtwoord kan de Kennys-medewerker de verbinding tot stand brengen.
U kunt daarbij precies volgen welke handelingen verricht worden.

Zoeken