Werving & selectie / Recruitment

Met Kennys HRM Online solliciteren van Kennys HRM personeelsinformatiesysteem kunt u snel en eenvoudig vacatures opstellen, beheren en op uw website publiceren. Wanneer een sollicitant op de vacature reageert, komt deze direct binnen in het personeelsinformatiesysteem. Er wordt vervolgens volautomatisch een ontvangstbevestiging aan de sollicitant verstuurd. Met één druk op de knop kunt u een preselectie uitvoeren. Dankzij geautomatiseerde workflow-functionaliteiten worden acties niet meer over het hoofd gezien. Bovendien draagt de module Online solliciteren bij aan een papierloze werkomgeving.

De voordelen:

  • De Online sollicitatiemodule is geheel geïntegreerd en de instroom van gegevens is aan de bron. Dit betekent dat het overtypen of kopiëren van gegevens niet meer nodig is, waardoor de kans op het maken van fouten afneemt.
  • Alle gegevens, waaronder de sollicitatiebrief en het cv, zijn digitaal beschikbaar.
  • Door een functieprofiel aan de vacature te koppelen, worden sollicitanten bij binnenkomst automatisch gescreend op een aantal basiscriteria. Wanneer iemand hier wel of niet aan voldoet kan er direct actie worden ondernomen. Denk aan het sturen van een (geautomatiseerde) afwijzing of uitnodiging voor een gesprek.
  • Wordt er veel op uw vacatures gereageerd? Dan kunnen er groepsgewijs acties worden uitgevoerd voor meerdere sollicitanten tegelijk. Hierdoor ontstaat niet alleen meer overzicht, ook bespaart dit geautomatiseerde proces kosten en tijd.
  • Vanuit diverse acties kunnen volautomatisch e-mails aan sollicitanten worden gestuurd. Denk hierbij onder andere aan automatische ontvangst bevestigingen of afwijzingen van niet aangenomen sollicitanten na sluiten van de vacature.
  • De vacature kan zowel intern als via externe websites worden gepubliceerd. Ook kan deze met behulp van sociale media of per e-mail worden verspreid.
  • De Online sollicitatiemodule kan worden toegepast gebruikmakend van de logo’s en huisstijl van uw eigen organisatie.
  • Als de sollicitant wordt aangenomen worden zijn of haar gegevens overgeheveld naar het medewerkersbestand. Opnieuw ingeven van de reeds bekende gegevens is dus niet nodig.

Samengevat

Kortom, de geïntegreerde Online sollicitatiemodule van het Kennys HRM personeelsinformatiesysteem zorgt ervoor dat er minder handmatige administratieve handelingen benodigd zijn en ook de afhandeling van de reacties minder tijdrovend is. Ook is de status van de sollicitatie en de afhandeling direct digitaal inzichtelijk. Neem voor meer informatie over de geïntegreerde Online sollicitatiemodule contact met ons op.

Zoeken