Verdere verhoging minimumjeugdloon op de planning

  • 24 oktober 2018

In het budget van 2019 voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is rekening gehouden met een tweede verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Werknemers vanaf 21 jaar hebben vanaf juli 2019 ook recht op het volledige minimumloon. Verhoging in…

Lees Meer

Meer over komende compensatie transitievergoeding

  • 12 oktober 2018

Aan werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen, moet een werkgever een (transitie)vergoeding betalen. Onlangs ging de Eerste Kamer akkoord met een wet waarin is bepaald dat werkgevers een compensatie gaan krijgen voor deze (transitie)vergoeding. Op zijn vroegst vanaf…

Lees Meer

Dit najaar WAB bij Tweede Kamer

  • 5 oktober 2018

Dit najaar wordt het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd door het kabinet. Het aanbieden van vaste contracten moet met het wetsvoorstel aantrekkelijker worden gemaakt voor werkgevers. Onder andere wijzigingen in de transitievergoeding,…

Lees Meer

Zakelijke fiets straks naar 7% bijtelling

  • 26 september 2018

Recent was in het nieuws dat de bijtellingsregels voor het privégebruik van een zakelijke fiets worden vereenvoudigd naar 7%. Zoals opgenomen in het Belastingplan 2019, maakt het percentage deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. Nadat deze regeling…

Lees Meer
Zoeken