Wijziging Ontslagregeling door afschaffing VAR

  • 9 november 2016

De Ontslagregeling die UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen hanteert, is gewijzigd. De wijziging is gerelateerd aan het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Een werknemer kan namelijk door een werkgever worden ontslagen. Vervolgens kan de werkgever het werk aan…

Lees Meer

D66 wil drie maanden vaderschapsverlof

  • 9 november 2016

D66 wil dat iedere nieuwe vader standaard drie maanden ouderschapsverlof krijgt. De partij meent dat verlenging van het vaderschapsverlof zowel vaders als moeders en kinderen goed doen, evenals een belangrijke stimulans voor de economie is. Op dit moment is het…

Lees Meer

Digitaal ontslag aanvragen voor langdurig ongeschikten

  • 9 november 2016

Werkgevers kunnen sinds kort bij het UWV digitaal ontslag aanvragen voor langdurig arbeidsongeschikten. Een en ander wordt mogelijk gemaakt via het werkgeversportaal van het UWV. Dit jaar worden ook het ‘Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’-formulier en de overige ontslagformulieren gedigitaliseerd. Onder…

Lees Meer

Hypotheek zonder werkgeversverklaring

  • 9 november 2016

Hypotheekverstrekkers Florius en De Hypotheker zijn een pilot gestart. Vanaf nu is het voor mensen in loondienst mogelijk om bij deze hypotheekverstrekkers een hypotheek aan te vragen zonder werkgeversverklaring. In plaats daarvan kunnen huizenkopers zelf via de website van het…

Lees Meer

Tweede Kamer akkoord met Arbowet-wijzigingen

  • 9 november 2016

Het kabinet wil het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor zowel werknemers als werkgevers verbeteren. Daarom heeft het een wetsvoorstel gedaan voor wijziging van de Arbowet. De Tweede Kamer heeft hier inmiddels mee ingestemd, waardoor het voorstel nu voor behandeling naar…

Lees Meer
Zoeken