Wetsvoorstel voor uitbreiding kraamverlof partners

  • 9 december 2016

In de Troonrede van 2015 en de Rijksbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken voor het jaar 2016 werd de uitbreiding van het betaald kraamverlof aangekondigd. Een langer kraamverlof moet de band tussen de partner van de ouder en het…

Lees Meer

Autoforfait definitief

  • 9 november 2016

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II. Dit betekent dat vanaf 2017 voor alle leaseauto's een bijtelling van 22% geldt. Alleen voor nulemissieauto's, oftewel volledig elektrische auto’s, geldt een bijtelling van 4%. Hiermee wil het…

Lees Meer

Geen kopie ID-bewijs van uitzendkrachten en opdrachtnemers

  • 9 november 2016

Organisaties mogen sinds de afschaffing van de VAR geen kopie meer maken van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten en opdrachtnemers. Bewaren van een kopie van een identiteitsbewijs mag alleen als er een wettelijke verplichting is. Bij een VAR moest altijd verplicht…

Lees Meer

Geen quotum arbeidsgehandicapten in 2017

  • 9 november 2016

In 2017 hoeven werknemers niet meer verplicht een minimumaantal banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, oftewel mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Uit de eerste officiële meting blijkt dat er in 2015 ruim 21.000 banen zijn gecreëerd. Daarmee is de…

Lees Meer

Ketenbepaling seizoensgebonden werk van kracht

  • 9 november 2016

Vanaf 1 juli zijn de nieuwe regels rondom de ketenbepaling seizoensgebonden werk van kracht. Dit betekent dat werkgevers die te maken hebben met seizoensgebonden werk vanaf nu medewerkers na een tussenpoos van drie maanden opnieuw een contract mogen aanbieden. De…

Lees Meer
Zoeken