Wet aanpak schijnconstructies uitgebreid

  • 4 januari 2017

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers beter beschermd worden tegen onderbetaling en bonafide werkgevers beter worden gevrijwaard tegen oneerlijke concurrentie. Ook wordt met de wet de handhaving…

Lees Meer

Stijging maximale transactievergoeding

  • 3 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding gestegen. De transitievergoeding bedroeg in 2016 maximaal € 76.000 en is met ingang van 2017 verhoogd naar maximaal € 77.000. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 77.000,…

Lees Meer

Laag inkomensvoordeel per 2017

  • 2 januari 2017

Per 1 januari 2017 hebben werkgevers onder voorwaarden recht op het zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit kan het geval zijn als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot…

Lees Meer

Huidige pensioenstelsel wordt vervangen

  • 13 december 2016

Op termijn zal het huidige pensioenstelsel worden vervangen door een aangepast collectief of individueel stelsel. Het kabinet is namelijk van mening dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is. Daarom heeft het enige tijd geleden de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd…

Lees Meer

“Flexwet moet verdwijnen”

  • 12 december 2016

Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt na de verkiezingen de regel dat werknemers na twee jaar een vast contract moeten krijgen. Met uitzondering van de SP en PvdA gelooft niemand meer in de zogenoemde flexwet. Sinds de invoering van de flexwet zijn…

Lees Meer
Zoeken