A

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden die gesloten worden tussen werkgever en werknemer. Wanneer er sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst spreken werknemersverenigingen en werkgeversvereniging af welke arbeidsvoorwaarden voor werknemers gelden. In personeelsinformatiesysteem Kennys HRM kunt u heel eenvoudig arbeidsvoorwaarden registreren.

Arbo-wet

De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet, is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te stimuleren. Hierdoor moet ziekteverzuim voorkomen worden. Een HRM-systeem met een automatische Arbo-koppeling? Kennys HRM personeelsinformatiesysteem biedt het u. Koppelingen met diverse Arbo-diensten zijn mogelijk, zoals koppelingen met ArboDuo, ArboNed, ArboUnie en Maetis Arbo. Deze verbindingen maken betere geautomatiseerde ziektemutaties mogelijk. Berichtgeving volledig geautomatiseerd laten verlopen? Dat kan met de Batch Uitvoer en E-mail!

B

Batch Uitvoer en E-mail

Automatisch een taak op geplande tijdstippen verzorgen? Geautomatiseerde rapportages naar één of meerdere e-mailadressen versturen? Periodiek managementinformatie of beoordelingen uit laten gaan? Het kan met de Batch Uitvoer en E-mail van Kennys HRM. Deze koppeling van het personeelsinformatiesysteem biedt de mogelijkheid om werkprocessen binnen de afdeling personeelszaken te vereenvoudigen en te verbeteren.

Beloning

Een beloning kan verwerkt worden in het salarissysteem dat gekoppeld is aan het personeelsinformatiesysteem.

Beoordelingen

In Kennys HRM personeelsinformatiesysteem kunnen niet alleen functiegegevens, tekenbevoegdheden en opleidingsgegevens worden geregistreerd, ook beoordelingsgegevens kunnen in het personeelsinformatiesysteem worden bijgehouden. Oftewel, met het personeelsinformatiesysteem kunt u werknemers beoordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld competenties worden toegevoegd aan het werknemerprofiel, die besproken zijn tijdens een functioneringsgesprek. Op basis van de beoordelingen kunnen bovendien gesprekken worden ingepland.

C

Cockpit

Stuur- en kengetallen zijn essentieel voor personeelsmanagers. De zogenoemde key performance indicators, kortweg KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. De E-HRM-specialist achter Kennys HRM levert software voor HRM-professionals die het heel eenvoudig maakt om deze informatie inzichtelijk te maken. De cockpit biedt u dus in één oogopslag de meest essentiele cijfers aan.

Een voorbeeld van de cockpit met algemene organisatiegegevens:

Alegemene grafieken in de Cockpit

Een voorbeeld van de cockpit met ziekteverzuimgegevens, zoals het actuele ziekteverzuimpercentage:

Ziekteverzuim grafieken in de Cockpit

Competentiemanagement

Voor personeelsmanagers is het hebben van inzicht in kennis, vaardigheden en houdingen van medewerkers van belang voor zijn of haar functie of een taak. Handig is het dan ook als een personeelsinformatiesysteem competentiemanagement ondersteunt. Kennys HRM doet dit. Daarnaast zorgt documentmanagement ervoor dat certificaten, diploma’s, brieven en notities snel en eenvoudig te openen zijn via een snelkoppeling. Zelfs ingescande documenten. Wilt u meer weten over Kennys HRM of over documentbeheer? Neem dan vrijblijvend contact op.

D

Declareren / Declaratie

Een declaratie betreft het opgeven van onkosten, zoals reiskosten. Door middel van een HRM-systeem kunnen administratieve handelingen als declareren worden vereenvoudigd. De afhandeling betreft nagenoeg niet meer dan één druk op de knop. De kans op fouten neemt daardoor drastisch af. Middels Employee Selfservice (ESS) kan bovendien informatie, eenmalig en direct bij de bron, worden vastgelegd.[/vc_column_text]

Directory

Een directory, ook wel map genoemd, is een begrip dat wordt gebruikt binnen bestandssystemen. In feite is een directory niets anders dan een groep van bestanden. Door middel van registratie wordt de juiste identiteitsinformatie van het bronsysteem naar het doelsysteem geplaatst. Een voorbeeld van een dergelijk doelsysteem is een HRM-systeem.

Document management systeem (DMS)

Een document management systeem, ook wel documentmanagementsysteem, documentbeheersysteem of DMS genoemd, is een digitale opslagplaats voor documenten. Met HRM-systeem Kennys HRM kunt documenten digitaliseren en beheren.

E

E-HRM

Electronic Human Resource Management, afgekort tot e-HRM, betekent het ondersteunen van de activiteiten van de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) door gebruik te maken van internettechnologie. Op deze manier kunt u instroom (werving en selectie, contractopstelling, etc.), doorstroom (ontwikkelplannen, beoordelingen, evaluaties, etc.) en uitstroom (uitdiensttreding) vereenvoudigen. Kennys HRM is een e-HRM-systeem dat deze werkprocessen ondersteunt.

Employee Selfservice (ESS)

De naam Employee Selfservice zegt het eigenlijk al: medewerkers kunnen zelf in Kennys HRM via een beveiligde webomgeving hun gegevens inzien, controleren en bijwerken. Denk aan het wijzigen van adresgegevens en het uploaden van een document zoals een cv of een diploma. Zo hoeft de leidinggevende zijn kostbare tijd niet meer hieraan te besteden en houdt ook uw afdeling personeelszaken meer tijd over voor beleidstechnische en strategische zaken. Bovendien wordt de actualiteit van medewerkersinformatie vergroot, doordat zij zelf meteen hun gegevens kunnen aanpassen. De Employee Selfservice-applicatie wordt door technici van Kennys HRM ontwikkelt. Naast Employee Selfservice ontwikkelt Kennys HRM speciaal voor leidinggevenden Manager Selfservice.[/vc_column_text]

F

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek, oftewel een personeelsbeoordeling, is een gesprek waarin het wederzijds functioneren van een werknemer en zijn of haar leidinggevende naar voren komt. Doelen voor deze bespreking kunnen onder andere prestatieverbetering, stimulering, bijsturing en ontwikkeling zijn. Het gesprek vindt één keer per half jaar plaats. Functioneringsgesprekken in kaart brengen? Dat kan met de onderzoeksoplossing van HRM-systeem Kennys HRM.

G

Geen items op dit moment.

H

HR-intelligence

Human Resource Intelligence in Kennys HRM zorgt ervoor dat u opgeslagen HRM-gegevens kunt analyseren en vertalen naar goed bruikbare managementinformatie. Doordat deze informatie eenvoudig beschikbaar en inzichtelijk is, kunt u hier snel op anticiperen en wanneer nodig bijsturen. Kortom, HR-intelligence kan u ondersteunen door actief opmerkingswaardige zaken uit uw HRM-gegevens te signaleren. Hierdoor kunt u zich concentreren op het maximaliseren van uw personeelsresultaten. Denk aan werving en selectie, de prestaties en ontwikkeling van uw personeel, en het behoud van de juiste medewerkers.

HRM-management

Letterlijk betekent human resource management (HRM) beheer van menselijke productiemiddelen. Het wordt gebruikt als aanduiding voor strategisch personeelsmanagement van de afdeling personeelszaken. Human Capital (management) is een nieuwere term voor HRM die personeel meer als een waarde voor het bedrijf ziet dan als een middel. Om het personeelsbeleid in goede banen te leiden, is een personeelsinformatiesysteem onmisbaar!

HRM-software

HRM-software, ook wel personeelsinformatiesystemen genoemd, is computerprogrammatuur voor personeelszaken. Dankzij deze digitale systemen worden werkprocessen vereenvoudigd en verbeterd. Kennys HRM is zo’n personeelsinformatiesysteem. In het digitale medewerkerdossier worden diverse gegevens van de medewerkers van een onderneming bijgehouden, zoals beoordelingsgegevens, wagenparkbeheer, autorisatiegegevens, tekenbevoegdheden, opleidingsinformatie, (pas)foto’s en functiegegevens. Maar Kennys HRM biedt nog veel meer oplossingen!

I

In- en uitstroom

Met een personeelsinformatiesysteem kunt u instroom (werving en selectie, contractopstelling, etc.), doorstroom (ontwikkelplannen, beoordelingen, evaluaties, etc.) en uitstroom (uitdiensttreding) vereenvoudigen. Kennys HRM is hier een voorbeeld van.

J

Geen items op dit moment

K

Geen items op dit moment

L

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding betreft het geheel van de begeleidende diensten van een loopbaanadviseur om bijvoorbeeld een scholier of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe dienstbetrekking. Maar ook de begeleiding bij een baan. Personeelsinformatiesysteem Kennys HRM ondersteunt dit proces.

M

Managementinformatiesysteem

Een managementinformatiesysteem is een (gedigitaliseerd) systeem waardoor bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever worden. Op het gebied van personeelsbeleid kan een personeelsinformatiesysteem uitkomst bieden. Zeker voor MKB en grote organisaties. De organisatie achter Kennys HRM is al twintig jaar expert als het gaat om elektronische registratie van personeelsinformatie.

Manager Selfservice (MSS)

Manager Selfservice geeft managers de mogelijkheid om hun team op de voet te volgen en dit te vertalen naar strategische doelstellingen voor de organisatie. Hoe? Door actuele managementinformatie direct opvraagbaar te maken. De manager krijgt namelijk dankzij Manager Selfservice toegang tot bepaalde gegevens van de medewerkers aan wie hij leiding geeft. Zo krijgt de hrm-professional meer tijd voor personeelsbeleid en -strategie en worden ingewikkelde administratieve taken weggehaald bij de afdeling HR en geautomatiseerd. Het Kennys HRM-team ontwikkelt deze applicatie. Naast Manager Selfservice ontwikkelt Kennys HRM speciaal voor medewerkers Employee Selfservice.

N

Geen items op dit moment.

O

Onderzoeken

Onderzoeken zijn van groot belang op het gebied van personeelsmanagement. Alleen zo brengt u onder andere functiebeoordelingen, competenties, veiligheid en rapporten in kaart. Wat dacht u bijvoorbeeld van een onderzoek naar of enquêtes over ziekteverzuim waardoor u dit probleem binnen uw organisatie aan kunt pakken? Sommige personeelsinformatie- en registratiesystemen bieden speciale onderzoekoplossingen, ook wel formulierengeneratoren genoemd. Kennys HRM is daar één van.

P

Peildatum

Peildatum is de mogelijkheid om verschillende gegevens die elk een eigen historie hebben op één en dezelfde zelf gekozen datum te vergelijken. Gegevens veranderen in de tijd. De situatie van vroeger is niet hetzelfde als de situatie van nu en ook weer anders dan de situatie in de toekomst. Met een peildatum worden alle gegevens vergeleken die op hetzelfde moment geldig zijn. Bij Kennys HRM gaat dit verder dan alleen de gegevens van een contract. Ook alle persoonlijke gegevens, gegevens over de organisatie (onder andere het organogram) en bedrijfsregelingen kunnen in Kennys HRM in de tijd veranderen en op de peildatum correct worden gebruikt. Dankzij de peildatumfunctie van Kennys HRM kan men dus heel eenvoudig door de tijd reizen en gegevens opvragen uit het verleden, maar ook gegevens implementeren die voor de toekomst van belang zijn.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid maakt onderdeel uit van het organisatiebeleid; het deel dat gericht is op werknemers. Andere termen voor personeelsbeleid zijn personeelsmanagement en humanresource(s)management. Ook wordt wel de term personeel- en organisatiebeleid gebruikt. HRM-systeem Kennys HRM vereenvoudigt het personeelsbeleid voor de afdeling personeelszaken op tal van gebieden.

Personeelsgids

Met de personeelsgids, ook wel webgids genoemd, kun je heel eenvoudig informatie toegankelijk maken voor een grote groep gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan een ‘smoelenboek’, een personeelskalender, telefoongegevens, etc. Met de personeelsgids hoef je de gegevens slechts op één plek bij te houden, daardoor houd je de controle.

Personeelszaken

De afdeling personeelszaken, ook wel HRM-afdeling genoemd, draagt zorg voor het wel en wee van de medewerkers van de organisatie. Kortom, personeelszaken draagt zorgt voor het personeelsbeleid. Werving en selectie, competentiemanagement, verlof- en verzuimregistratie maken hier onderdeel van uit. Maar ook loopbaanbegeleiding, planning, budgettering en arbeidsvoorwaarden vallen onder deze afdeling. Een personeelsinformatiesysteem, zoals Kennys HRM, is computerprogrammatuur voor personeelszaken. En vereenvoudigt alle werkprocessen door middel van digitalisering.

Planningssoftware

Planningssoftware zorgt ervoor dat taken van medewerkers op een overzichtelijke wijze worden ingepland. De planningssoftware kan gekoppeld worden aan het personeelsinformatiesysteem. Kennys HRM heeft diverse samenwerkingsverbanden met leveranciers van planningssoftware.

Q

Geen items op dit moment

R

Recruitment

Recruitment, oftewel werving en selectie, betreft het proces van aantrekken, selecteren en aannemen van kandidaten voor een vaste of tijdelijke functie binnen een organisatie. Dit proces vindt plaats in lijn met de organisatiestrategie en -doelstellingen. Met een HR-systeem, zoals Kennys HRM, kan de gehele cyclus, van het invoeren van vacature(s) tot en met het ontslag of pensioen, worden ondersteund.

Rollen

Rollen geven de uitvoering van gebruikers weer binnen een personeelsinformatiesysteem. Een medewerker voert binnen zijn functie vaak meerdere rollen of taken uit. Een personeelsfunctionaris kan zich dan bezig houden met opleidingsmanagement en dan weer met verzuimbeheer. Voor elke rol heeft hij of zij dan een andere informatiebehoefte. Kennys HRM ondersteunt dit door de organisatie of de gebruiker in het systeem zelf rollen te laten definiëren.

Relatiebeheer

Door middel van relatiebeheer registreert u binnen een boekhoudprogramma niet alleen debiteuren en crediteuren maar ook andere relaties. Gegevens zoals e-mailadressen, adresgegevens, functies en overige contactgegevens worden in een relatiebeheersysteem vastgelegd. Als het gaat om medewerkers van organisatie intern, dan spreekt men van een personeelsinformatiesysteem of een human resource managementsysteem. Kennys HRM is hier een prachtig voorbeeld van.

S

Salarisadministratie

Op basis van de gegevens uit de personeelsadministratie vindt de salarisverwerking plaats. Niet voor niets kan dan ook een salarisadministratiesysteem gekoppeld worden aan een personeelsinformatiesysteem zoals Kennys HRM. De specialist op het gebied van e-HRM heeft samenwerkingsverbanden met diverse leveranciers.

Selfservice

Veel organisaties verliezen tijd door het invoeren, wijzigen en bijwerken van werknemersgegevens in personeelsinformatie- en registratiesystemen. Dankzij Selfservice van Kennys HRM hoeft dit niet langer. Kennys HRM ontwikkelt Selfservice namelijk op twee niveaus. Enerzijds Employee Selfservice (ESS), waardoor de medewerkers zelf toegang hebben tot hun eigen persoonlijke informatie, en anderzijds Manager Selfservice, waardoor leidinggevenden hun team op de voet kunnen volgen en altijd toegang hebben tot de laatste actuele managementinformatie. Dit levert niet alleen kostenbesparingen op, ook houden leidinggevenden meer tijd over voor het (personeels)beleid. Daarnaast worden dankzij Selfservice administratieve taken van de afdeling HR vereenvoudigd, er wordt meer op HR-processen aangestuurd en de medewerkersinformatie wordt geactualiseerd. De HR-afdeling behoudt uiteraard altijd de controlerende functie over het geheel.

U

Urenregistratie

Urenregistratie (ook wel tijdregistratie, urenverantwoording of urenadministratie genoemd) is de definitie voor het registreren van werkuren aan een bepaalde taak door medewerkers. Hierdoor kunnen veel zaken inzichtelijk gemaakt worden, zoals de gemiddelde duur van een taak waaraan een werknemer zijn tijd besteedt of een berekening hoe lang iemand op vakantie is geweest. Ook kan ziekteverzuim beter aangepakt worden. Kennys HRM ondersteunt de primaire uren (of dagen) registraties zoals verlof- en verzuimuren. Voor gedetailleerde (productie)uren registratie kan Kennys HRM gekoppeld worden aan diverse urenregistratiesystemen.

V

Verzuim

Ziekteverzuim is de tijdspanne die werknemers als gevolg van ziekte niet kunnen werken. Om de WIA-instroom te beperken heeft de overheid op 1 april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. De ziekteverzuimpercentages kunnen op meerdere manieren worden berekend: op basis van kalenderdagen en op basis van werkdagen. De werkdagen-methode geeft een beter beeld op productieverlies terwijl de kalenderdagen-methode landelijk vergelijkbare cijfers produceert. TNO, het CBS en het NIA hanteren dan ook voornamelijk de werkdagen-methode. Maar Kennys HRM ondersteunt beide methoden, zelfs gelijktijdig als u dat wenst. Kennys HRM Personeelsinformatiesysteem bezit over uitgebreide registratiemogelijkheden van ziekteverzuim; ziek- en herstelmogelijkheden, signaalmogelijkheden en ziekteverzuimrapportages. Hierdoor kunt u uw organisatieverzuim vergelijken met branche-informatie, koppelingen met uw arbo-dienst maken en automatische meldingen krijgen door middel van een e-mail.

Verlofregistratie

Een bruiloft, een vakantie, een geboorte… Redenen in overvloed voor het aanvragen van verlof. Employee Selfservice zorgt ervoor dat een werknemer zelf zijn verlof kan invoeren en registreren. Er zijn ook klanten die met Kennys HRM dit proces volledig gedigitaliseerd hebben. De gebruiksvriendelijke methode kan door de gebruiker vanuit diverse locaties gebruikt worden. Het systeem kan namelijk gekoppeld worden aan intranet/internet; een webbased-oplossing. Zo voorkomt u papieren rompslomp en kunt u als personeelsfunctionaris effectiever en efficiënter werken.

Voortgangsbewaking

Door middel van voortgangsbewaking kun je kijken wat de status is van trajecten, zoals ziekteverzuim of loopbaantrajecten. In Kennys HRM kunt u de voortgang van acties bewaken door middel van signalering.

W

Werkprocessen

De processen binnen afdelingen van een bedrijf worden werkprocessen, of workflow, genoemd. Een personeelsinformatiesysteem kan werkprocessen binnen de afdeling personeelszaken vereenvoudigen en verbeteren. Kennys HRM is zo’n HRM-systeem.

Werkroosters

Een werkrooster is het schema dat beschrijft wanneer iemand moet werken. In Kennys HRM kunnen (vaste) werkschema’s worden geregisteeerd voor de werknemer, bijvoorbeeld: ‘Werkt elke maandag van 13.00 tot 17.00 uur en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur.’ Kennys HRM kent ook meerweekse roosters (dus de ene week op maandag werken de volgende week op dinsdag). Voor dynamische inroostering van bijvoorbeeld productieafdelingen kent Kennys HRM koppelingen met gespecialiseerde roosterplanningsoftware.

Werving en selectie

Werving en selectie behoort tot het personeelsbeleid van een organisatie of openbare dienst. Tegenwoordig maakt werving en selectie ook onderdeel uit van HRM-systemen. De ontwikkelaar van Kennys HRM biedt ook op dit gebied oplossingen.

X

Geen items op dit moment.

Y

Geen items op dit moment

Z

Ziekteverzuim

Zoeken