Flex rapportage

In iedere organisatie bestaat behoefte aan specifieke informatie over het personeel die gebaseerd is op gegevens uit de organisatie. Soms is deze informatie wel aanwezig binnen de organisatie, maar is het niet zo eenvoudig om de gegevens op de juiste manier te achterhalen en inzichtelijk weer te geven. Wij denken hierbij aan vragen als ‘Geef een overzicht van het aantal mannen en vrouwen per afdeling’ of ‘Geef een overzicht van alle medewerkers die een academische opleiding bedrijfskunde hebben gevolgd, die 4 jaar managementervaring hebben en die ouder zijn dan 30 jaar’ of ‘Geef een overzicht van de salarissen met het hoogste en laagste salaris, het totaal van de salarissen en het gemiddelde salaris zowel per afdeling als voor de gehele organisatie’.

Eenvoudig

Met de Flex rapportagefunctie kunt u zelf al deze vragen eenvoudig beantwoorden. Kennys HRM kan alle ingevoerde gegevens op ontelbaar veel verschillende manieren met elkaar combineren zodat hierdoor een uniek en waardevol instrument ontstaat voor u en het management.

Office integratie

De gegevens die u selecteert in Flex kunnen ook worden uitgevoerd in het formaat van andere pakketten, zoals bijvoorbeeld Word© en Excel©. U kunt de gegevens uit Kennys HRM bijvoorbeeld gebruiken om samen te voegen in Word©, Open Office of Neo Office om zo een salarisbrief of een andere brief met persoonlijke informatie te sturen aan uw personeel. Of u kunt de gegevens gebruiken in Excel© voor statistische berekeningen of grafieken. Uitvoer in het formaat van diverse andere pakketten is ook mogelijk, waarbij handig is dat u, indien nodig, zelf extra pakketten kunt definiëren.

Automatisch

Heeft u bepaalde rapportages periodiek nodig? Ook dat is geen probleem. U slaat de gewenste selecties en periodes op in selectievarianten. Door daarbij gebruik te maken van de slimme periodeopties zoals “vorige maand”, wordt het produceren van de periodieke cijfers wel heel eenvoudig. De rapportageperiode wordt dan namelijk voor u voor u bepaald op basis van de peildatum.

Wilt u de rapportages helemaal automatisch verspreiden? Sla het rapport dan op als een batch, waarbij u zelf bepaalt hoe vaak, hoe laat en naar wie het rapport gemaild wordt. Op dezelfde manier kunt u ook automatisch bestanden uit Kennys HRM aanleveren aan andere systemen.

Deze batch-functie is ook zeer geschikt voor signaleringen; u en andere belanghebbenden krijgen bijvoorbeeld automatisch een e-mail als er een bijna een jubileum te vieren is, iemand binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of een EHBO-certificaat verlengd moet worden. Welke signaleringen u wilt krijgen en wanneer, dat kunt u zelf bepalen en inrichten.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van flex rapportage? Neem dan contact  met ons op.

Zoeken