Tenzij in de e-mail zelf uitdrukkelijk anders is vermeld, geldt voor elke e-mail afkomstig van Kennys B.V. en/of één van de medewerkers van Kennys B.V., dat beschouwd wordt dat de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen informatie bevat die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. De e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van de e-mail. Als u de e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en de e-mail onherstelbaar te wissen.
Kennys kan er niet voor instaan dat de e-mail volledig, correct en/of tijdig aan geadresseerde wordt afgeleverd en is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende directe en/of indirecte schade.

—————————-

Unless explicitly stated otherwise in the e-mail itself, the content of every e-mail sent from Kennys B.V. and/or by an employee of Kennys B.V.  the e-mail is considered to include information and attachments which are intended solely for the intended recipient and/or which is privileged or confidential in nature. The e-mail and its attachments may not be disclosed to, used by, or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If you received an e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and unrecoverably erase the e-mail.
The sender is in no way liable for late delivery of the e-mail and/or any errors or omissions in the content of this e-mail message which may arise as a result of e-mail compilation and/or transmission.

Zoeken