Werkgeversverklaring minder vaak nodig bij hypotheekaanvraag

  • 21 maart 2017

Sinds 1 maart wordt er bij ABN AMRO, ING en de Rabobank bij hypotheekaanvragen niet langer om een werkgeversverklaring gevraagd, maar om een digitaal document van mijnuwv.nl. Deze banken doen namelijk mee aan de pilot ‘HANDIG!’ van hypotheekverstrekkers Floris en De Hypotheker. Het is…

Lees Meer

Uitbreiding Arbowet per 1 juli 2017

  • 13 maart 2017

Eén van de belangrijkste punten uit de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat is dat er een aantal minimale eisen komt waaraan het contract met de arbodienst of bedrijfsarts moet voldoen. De werknemer krijgt aanvullende rechten, en de…

Lees Meer

Strikte voorwaarden inhouding personeelsvereniging

  • 8 maart 2017

De werkgever mag de bijdrage voor de personeelsvereniging alleen inhouden op het loon als een de werknemer een schriftelijke volmacht getekend heeft om lid worden van de personeelsvereniging. Dat is één van de maatregelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).…

Lees Meer

Wetsvoorstel flexibele AOW afgewezen

  • 6 maart 2017

Het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Klein voor flexibilisering van de AOW is afgewezen door de Tweede Kamer. Het voorstel hield in dat werknemers de keuze zouden krijgen om hun AOW-uitkering eerder of later dan de AOW-gerechtigde leeftijd in te laten gaan.…

Lees Meer

Compensatie bij ‘slapend’ dienstverband beperkt

  • 5 maart 2017

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat werkgevers straks mogelijk geen volledige compensatie voor de transitievergoeding krijgen als er sprake is van een ‘slapend’ dienstverband. Sinds eind 2016 is de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag…

Lees Meer
Zoeken