Verder uitstel handhaving Wet DBA

  • 8 juni 2017

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is nog verder uitgesteld. Tot 1 juli 2018 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake was van een dienstbetrekking. Al eerder werd de…

Lees Meer

Aanpassing minimumloon per 1 juli 2017

  • 6 juni 2017

Momenteel geldt het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 23 jaar, maar met ingang van 1 juli 2017 hebben werknemers hier al vanaf 22 jaar recht op. Nu krijgen 22-jarigen nog 85% van het wettelijk minimumloon. Het minimumloon per maand bedraagt…

Lees Meer

Wijzigingen Wet minimumloon

  • 23 mei 2017

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. Via het Staatsblad is bekend gemaakt dat de wet die regelt dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het minimumloon voor volwassenen, op 1 juli…

Lees Meer

Wetsvoorstel eigen keuze aanvullende WW-uitkering

  • 9 mei 2017

Werknemers die na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaan krijgen een aanvullende WW-uitkering als zij niet meer dan 87,5% van hun WW-maandloon verdienen. Dit is geregeld in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Alhoewel deze inkomensondersteuning bedoeld…

Lees Meer
Zoeken