De Kennys HRM ESS app wordt door uw werkgever aan u voor gebruik ter beschikking gesteld.  

Uw werkgever verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een (arbeids)overeenkomst met uw werkgever heeft. Met behulp van deze app geeft uw werkgever u toegang tot een deel van uw eigen gegevens die bij de werkgever opgeslagen zijn en eventueel tot andere gegevens, die u nodig heeft om uw werk te kunnen verrichten.

Met behulp van de Kennys HRM ESS app kunt u, voor zover uw werkgever ervoor kiest dit aan u aan te bieden, mutaties en eventueel andere verzoeken bij uw werkgever indienen.

Rechten

De rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens worden wettelijk vastgelegd in de “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG). In deze AVG wordt bepaald dat een “verwerkings-verantwoordelijke” verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. Bij gebruik van de Kennys HRM ESS app is uw werkgever de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt op elk moment bij uw werkgever inzage vragen in de gegevens die deze over u verzamelt of deze laten corrigeren of verwijderen. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door uw werkgever te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, neemt u dan contact op met uw werkgever. 

Monitoring

Kennys B.V. kan om continuïteit van de werking van de app te borgen en om de werking van de app te verbeteren de werking van de Kennys HRM ESS app monitoren. Bij deze monitoring worden geen persoonsgegevens verzameld waaronder ook geen gegevens die herleid kunnen worden tot personen. 

Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Kennys B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Laatste wijziging: 27 november 2019

 
Zoeken