Deel pensioen kan straks in 1 keer worden opgenomen

Bij pensionering kunnen werknemers straks een deel van hun pensioen in 1 keer opnemen. Dit is een van de plannen uit het pensioenakkoord. Het opgenomen bedrag kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt als aflossing van een hypotheek of om op reis te gaan.

Het kabinet wil graag dat er voor het opnemen van het pensioen meer keuzemogelijkheden komen. Daarom werd in het pensioenakkoord al aangekondigd dat werknemers straks maximaal 10% van hun opgebouwde pensioen in 1 keer kunnen ontvangen. Onlangs werd dit in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Opname van het bedrag is alleen mogelijk per ingangsdatum van het pensioen. Tijdens de opbouwfase van het pensioen is het bedrag dus nog niet beschikbaar. Ook voor de individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (ook wel ‘de derde pijler’) komt straks een vergelijkbare mogelijkheid.

Bestedingsdoel niet bepaald

Voor het bedrag dat werknemers op de pensioendatum kunnen opnemen, komt geen verplicht bestedingsdoel. Het mag naar keuze worden gebruikt om bijvoorbeeld schulden af te lossen, om een woning te kopen, voor een renovatie, om een auto aan te schaffen en ook om op reis te gaan. De pensioenuitkering die overblijft na opname van het bedrag moet wel boven de afkoopgrens uit de Pensioenwet dan wel de Wet verplichte beroepspensioenregeling liggen, dat is een voorwaarde. Zo zou moeten worden voorkomen dat mensen met een beperkt pensioen na opname van het beschikbare bedrag wellicht helemaal geen pensioenuitkering meer overhouden, omdat ze het overgebleven deel van de uitkering kunnen afkopen.

In 2020 naar Tweede Kamer

De komende tijd werkt Minister Koolmees samen met de sociale partners de maatregelen uit het pensioenakkoord uit. De verwachting is dat het wetsvoorstel met de opnamemogelijkheid half 2020 naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.

Zoeken