Doelstelling 2018 banenafspraak behaald en mogelijkheid op hoger LKV

Nog steeds liggen werkgevers gezamenlijk op koers om de doelstelling van 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten in 2025 te behalen. Om ze hierbij verder op weg te helpen, gaan er een aantal zaken veranderen.

De overheids- en marktsector hadden ten opzichte van 2012 samen de doelstelling voor 2018 om 43.500 extra banen te realiseren, voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat lukte. Eind 2018 was dat aantal banen met 51.956 toegenomen. Vooral door werkgevers uit de marktsector die ruimschoots over hun sectordoel van 31.000 extra banen heengingen. De overheidswerkgevers haalden net als voorgaande jaren hun streefaantal van 12.500 extra banen niet. De overheid zegt wel te zijn begonnen aan een inhaalslag en gaat nog meer aandacht besteden aan de banenafspraak, aldus staatssecretaris Van Ark van SZW.

Alle werkgevers straks samen 1 doelstelling

Het Sociaal Akkoord in 2013 is de basis van de banenafspraak. De afspraak van de sociale partners en het kabinet was om meer arbeidsbeperkten aan het werk te krijgen. Voor de publieke en private sector kwamen afzonderlijke, jaarlijkse doelstellingen voor de periode van 2015 tot 2026.

De consequenties voor werkgevers (in beide sectoren) van het niet halen van de doelstelling is een boete (de quotumheffing) of ze krijgen de plicht opgelegd om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te hebben. De aparte sectordoelstellingen is nu echter iets waar het kabinet vanaf wil. Het opdelen in sectoren belemmert namelijk het realiseren van extra banen, zo geeft Van Ark aan in een Kamerbrief. Om een discussie te voorkomen over de vraag bij welke sector of werkgever een baan meetelt (bijvoorbeeld bij ingeleend personeel), wil ze via een wetsvoorstel 1 doelstelling voor alle werkgevers tezamen realiseren.

Forse stijging LKV voor doelgroep banenafspraak mogelijk

Ook een beloning voor de werkgevers die meer banen realiseren dan op basis van hun quotum verplicht is, zet Van Ark door bij activatie van de quotumregeling. Deze bonus verloopt via het loonkostenvoordeel (LKV). Het voordeel kan oplopen van € 2.000 naar maximaal € 7.000 per jaar per baan (25,5 uur per week). Behalen werkgevers hun quotum niet? Dan zullen zij een ‘inclusiviteitsopslag’ op de Aof-premie betalen. Deze opslag bedraagt rond de € 5.000 per niet-gerealiseerde baan en zal afhangen van de loonsom, in plaats van het aantal verloonde uren in een organisatie. Een uitzondering van de betaling van de heffing zijn werkgevers met minder dan 25 werknemers. Werkgevers krijgen voorlopig geen quotumheffing opgelegd vanwege de voorgenomen wijzigingen.

Zoeken