Eerste Kamer akkoord met wet minder snelle stijging AOW-leeftijd

De wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren trager stijgt dan was afgesproken, is nu door de Eerste Kamer. De wet is vanaf 1 januari 2020 van kracht.

De Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd was akkoord voor een grote meerderheid van de Eerste Kamer. De enige tegenstander van de wet was de fractie van de PVV. Er waren nog wel veel vragen over onder andere een oplossing voor zware beroepen, de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting, de verantwoordelijkheid van de overheid en werkgevers voor een beleid voor duurzame inzetbaarheid en de uitvoerbaarheid van de wet. Daarom komt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid later nog met een zogenaamde ‘roadmap’. In die roadmap zal hij uitleggen welke maatregelen die voortvloeien uit het principeakkoord hij verder wil nemen en hoe deze zich verhouden tot de wet.

Gelijkblijvende AOW-leeftijd in 2020

Omdat de wet al per 1 januari 2020 ingaat, had de minister om een snelle behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer gevraagd. De AOW-leeftijd zal daarom volgend jaar (en in 2021) 66 jaar en 4 maanden blijven. Met de huidige wet zou de AOW-leeftijd volgend jaar opgehoogd worden naar 66 jaar en 8 maanden en vervolgens in 2021 stijgen naar 67 jaar.

Arbeidsovereenkomst eerder opzeggen

Voor werkgevers betekent dit dat zij er rekening mee moeten houden dat werknemers vanaf volgend jaar eerder de AOW-leeftijd bereiken dan zij in eerste instantie wellicht hadden verwacht. Bij een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege op het moment dat deze de AOW-leeftijd bereikt. Wanneer de werkgever geen pensioenontslagbeding is overeengekomen, dan kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer worden opgezegd op of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Uiteraard kan een werkgever er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer voort te zetten.

Zoeken