Maximaal 81.000 euro transitievergoeding in 2019

In 2019 is het maximale bedrag dat een werknemer als transitievergoeding kan ontvangen 81.000 euro. Alleen grootverdieners hebben eventueel recht op een hogere transitievergoeding.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de Staatscourant bekendgemaakt dat de transitievergoeding per 1 januari 2019 maximaal 81.000 euro is. Dit betekent een stijging van 2.000 euro ten opzichte van 2018. Een hogere transitievergoeding dan dit maximum is voor een werknemer alleen mogelijk wanneer het jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum. Zijn loon over 12 maanden geldt dan als de maximale transitievergoeding. Het aantal jaren dat iemand in dienst is geweest en de hoogte van het maandsalaris bepalen of een werknemer de maximale transitievergoeding krijgt.

Ontwikkeling contractlonen is reden van de verhoging

De maximale transitievergoeding wordt elk jaar aangepast op de ontwikkeling van de contractlonen (de lonen die de werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties overeenkomen). De minister van SZW is hiervoor verantwoordelijk. In de Macro-Economische Verkenningen wordt de ontwikkeling van deze contractlonen geraamd op 2,9%. Verhoging van het huidige bedrag van 79.000 euro met 2,9% komt neer op een nieuw bedrag van 81.291 euro. Dat bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van 1.000 euro, wat in dit geval 81.000 euro betekent. Het nieuwe maximale bedrag geldt voor alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2019 eindigt.

Straks vanaf indiensttreding recht op transitievergoeding

Wanneer een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is en zijn contract niet wordt verlengd door de werkgever, wordt opgezegd door de werkgever of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden, heeft een werknemer recht op transitievergoeding. Ook wanneer de werknemer zelf de samenwerking beëindigt, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Het kabinet wil het recht op de transitievergoeding direct na indiensttreding laten ontstaan, waardoor de voorwaarde van minimale 24 maanden in dienst komt te vervallen.

Zoeken