In 2024 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft officieel vastgesteld dat de AOW leeftijd in 2022, 2023 en 2024 gelijk zal blijven. In 2024 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

Dit betekent dat men ook in 2024 vanaf 67 jaar en 3 maanden recht heeft op AOW. Op basis van de jaarlijkse levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit vastgesteld.

Momenteel is de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019 wordt dat 66,4 jaar. Tot 2022 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de levensverwachting. Eventuele verhoging wordt 5 jaar van tevoren aangekondigd. Zo heeft men onder andere tijd om extra te sparen voor een (aanvullend) pensioen.

Naar verwachting stijgt de levensverwachting licht in 2024, maar niet zo snel dat de leeftijd moet worden aangepast. De levensverwachting blijft wel stijgen op langere termijn, maar niet gelijkmatig. Jaren geleden werd de leeftijd in 2022 en 2023 ook vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Zoeken