Verdere verhoging minimumjeugdloon op de planning

In het budget van 2019 voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is rekening gehouden met een tweede verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Werknemers vanaf 21 jaar hebben vanaf juli 2019 ook recht op het volledige minimumloon.

Verhoging in 2 stappen

In 2017 is besloten om het wettelijk minimumjeugdloon in 2 stappen te verhogen. Met de verhoging wordt beter aangesloten bij de sociaal-economische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen. De eerste stap was dat werknemers vanaf 22 jaar per 1 juli 2017 recht kregen op 100% van het wettelijk minimumloon. De tweede stap staat voor 1 juli 2019 op de planning. Dan krijgen ook werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en dan gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

15% stijging van minimumloon 21-jarige

Het wettelijk minimumloon voor 21-jarigen stijgt dus naar 100%. Momenteel hebben 21-jarigen recht op 85% van het wettelijk minimumloon. De aanpassing kan voor een 21-jarige die momenteel het minimumloon verdient dus een forse stijging in het salaris betekenen.

Verandering bij werkgevers 

De verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon is een van de maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Men was echter bang dat een verlaging van de leeftijd van het minimumloon de werkgelegenheid van jongeren geen goed zou gaan doen. Werkgevers moeten door deze maatregel namelijk behoorlijk meer loonkosten maken. Daarom wordt de verlaging van de ingangsleeftijd van 23 naar 21 jaar in 2 fases ingevoerd, zodat werkgevers de tijd krijgen om in te spelen op de nieuwe situatie. Ook moet het jeugd-lage-inkomensvoordeel (LIV) de extra kosten voor werkgevers deels gaan compenseren.

Leer-werkplekken uitgesloten

Werkgevers die leer-werkplekken hebben, hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen, maar wel aan 21- en 22-jarigen. Voor de laatstgenoemde groep kunnen zij wel in aanmerking komen voor de compensatieregeling van het jeugd-LIV. Daarmee kunnen zij een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.

Zoeken