Dit najaar WAB bij Tweede Kamer

Dit najaar wordt het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd door het kabinet. Het aanbieden van vaste contracten moet met het wetsvoorstel aantrekkelijker worden gemaakt voor werkgevers.

Onder andere wijzigingen in de transitievergoeding, het ontslagrecht, de financiering van de Werkloosheidswet (WW) en flexibele arbeid zijn in de WAB vastgelegd. Het wetsvoorstel komt dit najaar nog bij de Tweede Kamer te liggen, zo blijkt uit de begroting SZW. 1 januari 2020 is de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel.

Belangrijkste onderdelen

De plannen die vorig jaar in het regeerakkoord zijn opgenomen, zijn in de WAB uitgewerkt. Het gaat onder andere om de volgende onderdelen.

  • Werknemers krijgen al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Zij hoeven hiervoor niet meer minimaal 2 jaar in dienst te zijn geweest.
  • Zoals voorheen krijgen werknemers weer na 3 jaar recht op een vast contract, in plaats van de huidige 2 jaar. De ketenbepaling wordt dus weer verlengd.
  • Er komt straks een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Deze ontslaggrond houdt in dat een werkgever meerdere ontslagredenen met elkaar kan combineren in een ontbindingsverzoek.
  • In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een werkgever straks maximaal een proeftijd van 5 maanden afspreken. Voor tijdelijke contracten van 2 jaar of langer mag de werkgever straks een proeftijd van maximaal 3 maanden met de werknemer afspreken.
  • Voor de beschikbaarheid en het oproepen van flexkrachten komen strengere regels. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als deze minimaal 4 dagen voor de werkzaamheden plaatsvindt.
  • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn, gaan straks ook gelden voor werknemers via payrolling.
  • Voor werknemers met een flexibel contract gaan werkgevers straks een hogere WW-premie betalen dan voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst.
Zoeken