Vaker vast contract volgens voortgangsrapportage WWZ, toch langere keten

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst neemt momenteel sneller toe dan het aantal werknemers met een flexibel contract. Ondertussen ziet het er ook naar uit dat de duur van de ketenbepaling voor tijdelijke contracten in 2020 opnieuw wordt verlengd.

Dat er in de afgelopen 4 jaar ruim 600.000 banen bij zijn gekomen, is het bewijs van herstel op de arbeidsmarkt. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en het aantal werknemers met een flexibel contract is toegenomen. Het aantal vaste contracten steeg daarbij in de eerste 2 kwartalen van 2018 sneller dan het aantal flexibele contracten. Toch wil dit nog niet aangeven dat de structurele daling van het aantal vaste contracten is gekeerd. Zo blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

De regering kondigde eerder aan de ketenbepaling weer te willen verlengen, ondanks het toegenomen aantal vaste contracten. Per 1 januari 2020 zouden werknemers hierdoor na 3 jaar recht krijgen op een vast contract, in plaats van de 2 jaar die nu geldt. Daar zou wel tegenover moeten staan dat de risico’s en kosten bij een vaste arbeidsovereenkomst in balans worden gebracht met die van een flexibel contract. De hervorming van de WW-premie en de transitievergoeding die meteen na indiensttreding verschuldigd kan zijn (dus ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract), zijn bijvoorbeeld maatregelen die hieraan moeten bijdragen. Met deze maatregelen heeft de ministerraad onlangs ingestemd en ze zijn opgenomen in het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het rapport over de voortgang van de WWZ laat verder zien dat het aantal cao’s waarin een afwijking van de wettelijke ketenbepaling is opgenomen, in 2017 licht is gestegen. In 43 van de 98 onderzochte cao’s werd van de ketenbepaling afgeweken. De afwijkingen die werden gevonden, gingen het meest om de duur van de ketenbepaling (31 maal) en om het aantal opeenvolgende contracten (23 maal). Een afwijking van de maximale tussenpoos die tussen twee tijdelijke contracten mag zitten, werd 5 maal gevonden.

Zoeken