Compensatie transitievergoeding goedgekeurd door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld, is nog voor het zomerreces goedgekeurd door de Eerste Kamer. Waarschijnlijk kunnen werkgevers daardoor vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen.

Met de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer voor het zomerreces, wordt het UWV voldoende tijd gegeven om de regeling voor te bereiden. Werkgevers krijgen definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij na 2 jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen, nu de Eerste Kamer akkoord is. Eerder werd in het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding aangekondigd dat werkgevers de compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 kunnen aanvragen. Voor transitievergoedingen die door werkgevers sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na 2 jaar ziekte zijn ontslagen, kan straks ook met terugwerkende kracht compensatie worden aangevraagd. Bepaalde documentatie is voor die aanvraag belangrijk.

Het wetsvoorstel is zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer. De fractie van GroenLinks wil nog wel graag weten of de compensatieregeling geldt voor alle werkgevers, of dat er een grens is voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst moet hebben om de compensatie voor de transitievergoeding te ontvangen.

Een andere belangrijke maatregel is gelijk opgenomen in het wetsvoorstel: een vervangende cao-voorziening, zoals een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten of outplacement, hoeft straks niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. De cao-partijen moeten hier goede afspraken over maken. Wel kan het afspreken van zo’n vervangende voorziening in de cao straks alleen bij bedrijfseconomisch ontslag.

Zoeken