Aangepaste richtlijn voor werk rondom zwangerschap

De richtlijn voor werken rondom zwangerschap is begin dit jaar door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aangepast. De preventieve rol van de bedrijfsarts en de aanpak van arborisico’s op de werkvloer voor zwangeren, staan in de vernieuwde richtlijn centraal.

De bedrijfsarts heeft nadrukkelijker een rol gekregen bij de preventie van beroepsziekten door de wijzigingen in de Arbowet (per 1 juli 2017). Ook moeten werknemers nu van hun werkgever vrije toegang krijgen tot de bedrijfsarts, en de mogelijkheid krijgen om een bedrijfsarts preventief te bezoeken. Dit kan vooral belangrijk zijn voor zwangere werkneemsters. Daarom is de Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) eerder dit jaar herzien.

Bedrijfsarts en preventief consult

De gezondheid van zwangere werkneemsters en hun ongeboren kind kan preventief worden verbeterd. Ziekteverzuim tijdens de zwangerschap kan worden voorkomen door tijdige aanpassingen in het werk. Bijvoorbeeld door een aanpassing van de arbeidstijden (vermindering van uren), verlichting van het werk of aangepast werk. Maar ook na de zwangerschap moeten werkgever en werkneemster risicovolle situaties vermijden. Wanneer het geven van borstvoeding en werk worden gecombineerd.

Advies over arbeidsomstandigheden van werkgever

De Arbowet verplicht de werkgever om maatregelen te nemen wanneer de arbeidsomstandigheden risico’s meebrengen voor de zwangere vrouw en/of de ongeboren baby. De werkgever is zelfs verplicht om alle gevaren voor het ongeboren kind weg te nemen. De bedrijfsarts kan adviseren over te nemen maatregelen. Werk met gevaarlijke stoffen, grote fysieke belasting, onregelmatig werken, stress-situaties, infectiegevaar en lawaai zijn risicovolle arbeidsomstandigheden voor zwangeren. Ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten deze risico’s zijn opgenomen.

Zoeken