Recht op loon en aanbod voor vaste omvang voor oproepkrachten

De regels voor oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract worden gewijzigd door het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een van de wijzigingen is dat een oproepkracht straks elk jaar van de werkgever een aanbod moet krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Heeft een oproepkracht een nulurencontract of een min-maxcontract? Dan kan hij of zij momenteel na 3 maanden zelf een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Wat betekent dat de oproepkracht recht kan hebben op de gemiddelde arbeidsduur van de 3 voorafgaande maanden. Voor een contract op basis van deze arbeidsduur moet een werknemer echter zelf naar de rechter stappen. Dit wordt door de WAB gewijzigd. 

Jaarlijks aanbod voor vaste omvang van werkgever
Gevolg van een akkoord van de Tweede en Eerste Kamer met het nieuwe voorstel van de WAB, is dat de werkgever straks jaarlijks een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang aan werknemers met een nulurencontract of een min-maxcontract. De arbeidsomvang is dan gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in het voorgaande jaar. Als de werkgever dit aanbod niet doet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de uren waarvoor de werkgever het aanbod had moeten doen. De oproepkracht mag overigens zelf beslissen om wel of niet op het aanbod van de werkgever in te gaan. Wil de oproepkracht afzien van een contract voor vaste omvang, om bijvoorbeeld flexibiliteit te behouden, dan kan dat ook.

Oproepen vanaf minimaal 4 dagen van tevoren
Een andere wijziging is dat een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract straks minimaal 4 dagen van tevoren moet worden opgeroepen door een werkgever. Deze oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, waarbij de kracht gelijk moet worden geïnformeerd over de tijdstippen waarop wordt gewerkt (zoals bepaald in de Arbeidstijdenwet). Is de werkgever later dan 4 dagen tevoren met oproepen, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Zegt de werkgever een oproep binnen 4 dagen voor aanvang van het werk af, dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor hij of zij werd opgeroepen. Van de minimaal 4 dagen oproeptijd voor de werkgever kan worden afgeweken via de cao. Het recht op loon bij afzegging binnen 4 dagen voor start van de werkzaamheden, kan echter niet worden aangepast. 

Opzegtermijn voor oproepkracht
Ten slotte beoogt de WAB een wijziging omtrent de opzegtermijn. De WAB wil dat de opzegtermijn voor oproepkrachten met een nulurencontract gelijk wordt getrokken met de oproeptermijn voor de werkgever. Dat komt neer op een opzegtermijn van 4 dagen. Ook hierbij biedt de cao mogelijkheden om een (nog) kortere opzegtermijn af te spreken.

Zoeken