WWZ en flexwerk door kabinet aangepakt met nieuw wetsvoorstel

De huidige WWZ, de regels op het gebied van flexwerk en het ontslagrecht, worden (deels) weer aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het nieuwe wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen, gevolgd door de Tweede Kamer. Voor zijn nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de internetconsultatie gestart.

Mensen vast in dienst nemen moet aantrekkelijker worden gemaakt voor werkgevers, zo wil het kabinet. Geluiden van werknemers en werkgevers laten horen dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Van het groeiende aantal flexwerkers geeft 70% aan een vaste baan te wensen. Minister Koolmees wil dat meer werknemers zekerheid wordt gegeven, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. In de WAB worden daarom de volgende maatregelen voorgesteld:

Ontslag en transitievergoeding

 • Ontslag wordt tevens mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (ook wel de ‘cumulatiegrond’ genoemd). Momenteel moet een werkgever volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met de cumulatiegrond krijgt de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. Voor de werknemer geldt dat deze een halve transitievergoeding extra kan krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer ontslag volgt op basis van de nieuwe cumulatiegrond.
 • Werknemers krijgen vanaf dag 1 van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dus ook tijdens de proeftijd.
 • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd.
 • Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren wanneer zij hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. In aanvullende regelgeving wordt dit verder uitgewerkt.

Proeftijd en ketenbepaling

 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 naar 5 maanden.
 • Er komt verruiming voor opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling). Momenteel is het mogelijk om 3 aansluitende contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt aangepast naar 3 jaar.
 • Het wordt ook mogelijk om de pauze tussen een keten van tijdelijke contracten per cao te verkorten. Van 6 naar 3 maanden wanneer het gaat om terugkerend en tijdelijk werk, dat maximaal 9 maanden in een jaar kan worden gedaan.
 • Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte, komt er een uitzondering op de ketenregeling.

Payroll en uitzendkrachten

 • De arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers die in dienst zijn bij een opdrachtgever, gaan nu ook gelden voor werknemers die op payrollbasis werken. Met uitzondering van de regeling voor pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet aangepast.
 • Om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen, worden maatregelen genomen. Een werknemer moet bijvoorbeeld minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Deze termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. Als het werk wordt afgezegd door de werkgever, houden oproepkrachten recht op loon.
 • Voor werkgevers wordt de ww-premie voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijke overeenkomst. Momenteel is de sector waarin een bedrijf actief is, bepalend voor de hoogte van de ww-premie.

 

Zoeken