Eerste wijzigingen waardeoverdracht pensioen nu doorgevoerd

De Wet waardeoverdracht klein pensioen is deels in werking getreden per 1 maart jongstleden. Het grootste deel van de maatregelen uit de wet gaat echter pas later in; per 1 januari 2019. Dat gaat bijvoorbeeld om het vervallen van mini-pensioenen en de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om het totaal aan maatregelen uit de Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 januari jongstleden in te laten gaan, bleek dat eerder onhaalbaar te zijn. De wet kent verschillende ingangsdata, zo blijkt uit het inwerkingtredingsbesluit. Mini-pensioenen komen te vervallen vanaf 1 januari 2019 en vanaf die datum kunnen pensioenuitvoerders zonder toestemming van de werknemer kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

De nieuwe regels rond automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden vanaf 1 januari 2019. Zij zijn van toepassing op pensioendeelnemingen die eindigen vanaf 1 januari 2018. Bestaande kleine pensioenen mogen pas vanaf 1 januari 2020 automatisch worden overgedragen. Afkoop is bovendien toch nog toegestaan als waardeoverdracht gedurende 5 jaar niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de ex-werknemer geen nieuwe baan vindt of omdat hij een nieuwe baan aanneemt zonder pensioenregeling.

De wijzigingen die per 1 maart jongstleden zijn doorgevoerd, zijn niet heel ingrijpend. Het gaat om de regels voor collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening bij scheiding.

Zoeken