Sociaal-Economische Raad wil aanpassing regels ouderschapverlof

Een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind, dat is wat de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet adviseert. Zij vinden het huidige verlofstelsel in de praktijk namelijk te ingewikkeld. Het bestaat volgens SER uit teveel regelingen. De SER adviseert onder andere dat partners in eerste instantie zes weken betaald verlof zouden moeten krijgen en ze willen de bestaande regelingen vereenvoudigen door het kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen. Als vervolgstap adviseren zij dat het betaalde ouderschapsverlof (naast het bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof) ook wordt uitgebreid naar moeders. Minister Wouter Koolmees presenteert binnenkort echter een plan waarin hij zich houdt aan de oorspronkelijke opzet: tot zes weken kraamverlof voor partners, waarvan één week volledig doorbetaald.

Minister Koolmees blijft bij oorspronkelijke plan
Het advies van de SER komt niet overeen met de plannen van het nieuwe kabinet. In een reactie aan het ANP liet Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werk weten dat hij binnenkort zijn plannen voor uitbreiding van het kraamverlof voor partners presenteert. In die plannen gaat het om één week volledige doorbetaling en vijf weken 70 procent. Daarvoor gaan werkgevers en werknemers premie voor betalen. ‘In landen om ons heen hebben partners van vrouwen die een kind krijgen veel vaker langer verlof. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Dat is ook goed voor de band tussen ouder en kind. En die regeling gaan we dus ook uitwerken.’ aldus Koolmees.

SER adviseert langer en betaald ouderschapsverlof
De SER geeft aan dat het huidige onbetaalde ouderschapsverlof een beperkend effect zou hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Volgens de SER is het vooral belangrijk om in het eerste half jaar na de geboorte het opnemen van het betaalde verlof te stimuleren. Een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen en per saldo hogere arbeidsdeelname, zou het resultaat zijn. Vooral in die periode maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen die vaak in de verdere loopbaan voor een groot deel gehandhaafd blijven.

Zoeken