Belangrijke wijzigingen voor HR in 2018

Met het nieuwe kabinet krijgen HR-professionals te maken met een aantal belangrijke wijzigingen. Het kabinet Rutte III heeft veel plannen voor de komende jaren. Eind vorig jaar kon uiteindelijk nog een aantal zaken worden geregeld voor het nieuwe jaar. Sommige opvallend, want tijdens de kabinetsformatie werden verschillende wetsvoorstellen controversieel verklaard. De volgende maatregelen worden op basis van de Verzamelwet SZW 2018 toch doorgezet in 2018:

  • Vanaf april 2018: de wijziging van het meerlingenverlof (deze was eerder controversieel verklaard).
  • Van 1 januari 2018 tot eind 2019: om werkgevers te ontzorgen gaat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis voor ouderen die in dienst komen na een WW-uitkering omlaag naar 56 jaar.
  • Het wordt mogelijk voor werknemers die een aanvullende WW-uitkering ontvangen, omdat zij aan het werk zijn tegen een lager loon dan zij eerder verdienden, om de WW stop te zetten. Daardoor eindigt ook hun sollicitatieplicht.
  • Vanaf 2018: het socialeverzekeringsloon vormt nu de basis voor de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om vacatures te plaatsen voor jongeren of ouderen. Ook niet als daarin staat dat de vacature speciaal gericht is om ouderen- of jeugdigenwerkloosheid te bestrijden. De minister van SZW mag dit in de toekomst eventueel wel weer mogelijk maken met een Algemene maatregel van bestuur.
  • Het (minimum)loon moet voortaan altijd op tijd worden betaald. De termijn die wordt gehanteerd staat in het Burgerlijk wetboek.
Zoeken