Jeugd-LIV ter compensatie van hoger minimum jeugdloon

Vanaf 1 januari 2018 geldt een hoger minimum jeugdloon. Organisaties die jongere werknemers in dienst hebben, kunnen vanaf dat moment onder voorwaarden jeugd-LIV krijgen. Zij worden op deze manier gecompenseerd voor de hogere jeugdlonen die zij moeten betalen.

Vanaf juli dit jaar zijn de minimum jeugdlonen flink gestegen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Met het lage inkomensvoordeel voor deze groep (LIV), heeft de werkgever straks recht op een tegemoetkoming per verloond uur. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 3.286,40 per werknemer per jaar. Omdat het jeugd-LIV pas in 2018 wordt ingevoerd, maar de jeugdlonen al vanaf 1 juli 2017 zijn gestegen, is de tegemoetkoming in 2018 verhoogd met een factor 1,5. Vanaf 2019 wordt de tegemoetkoming per uur en het maximumbedrag per jaar ‘normaal’. Voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar die een dienstverband hebben in het kader van een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl), geldt het jeugd-LIV niet. Hun minimumloon stijgt namelijk niet in 2018.

Zoeken