Minimumlonen vanaf 1 januari 2018 zijn bekend

De minimumlonen die vanaf 1 januari gaan gelden, zijn bekend. De bedragen van het wettelijk minimumloon (WML) voor personeel van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband worden vanaf 1 januari 2018: €1.578 per maand, €364,15 per week en €72,83 per dag. Dit is bekend gemaakt in de Staatscourant 2017 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook nieuw minimumjeugdloon
Met de minimumlonen worden ook de minimumjeugdlonen opgehoogd. Die gelden voor werknemers van 15 tot en met 21 jaar. Tot 1 juli 2017 was dat tot en met 22 jaar, maar die leeftijd is destijds verlaagd. Het minimumjeugdloon wordt gebaseerd op het minimumloon voor volwassenen. De minimumjeugdlonen zijn vanaf 1 januari 2018:

15 jaar: € 473,40 per maand
16 jaar: € 544,40 per maand
17 jaar: € 623,30 per maand
18 jaar: € 749,55 per maand
19 jaar: € 867,90 per maand
20 jaar: € 1.104,60 per maand
21 jaar: € 1.341,30 per maand

Uitzonderingen op minimumjeugdloon
Op een deel van de mbo’ers die werken in de context van een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl) is een uitzondering van toepassing. Voor leerlingen van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar en ouder gelden de reguliere minimumjeugdlonen. Voor leerlingen van 18 tot en met 20 jaar zijn er aangepaste minimumjeugdlonen:

18 jaar: € 718,00 per maand
19 jaar: € 828, 45 per maand
20 jaar: € 970,45 per maand

Wet Minimumloon in fases gewijzigd
Overige aanpassingen op de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) worden later doorgevoerd. Het doorvoeren van wijzigingen op de Wet Minimumloon gebeurt in fases vanaf 1 januari 2018 en per 1 juli 2019. Een van die wijzigingen is dat vanaf januari 2018 ook het minimum(jeugd)loon moet worden betaald over meerwerk. Werknemers die stukloon ontvangen moeten dan ook het minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

Zoeken