Landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Ongelijke behandeling op de werkvloer vanwege zwangerschap komt nog altijd voor. De cijfers laten zien dat er sinds 4 jaar niks is veranderd aan de situatie van zwangerschapsdiscriminatie. Niet alleen discriminatie, maar ook extra arbeidsrisico’s is iets waar zwangere vrouwen mee te maken hebben. Daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een landelijke campagne gestart tegen zwangerschapsdiscriminatie.

Bijna de helft van de zwangere vrouwen heeft last

Zwangerschapsdiscriminatie komt volgens het College voor de Rechten van de Mens voor bij bijna 50% van de zwangere vrouwen. Een (nieuwe) baan, contractverlenging en het krijgen van promotie zijn zaken waarop zij ongelijke kansen blijken te hebben. Een belangrijke verantwoordelijkheid om dit te voorkomen ligt bij werkgevers. Zij moeten volgens de Arbowet de risico’s op discriminatie actief tegen gaan. Met de landelijke campagne hoopt het ministerie van SZW werkgevers daarop te wijzen.

Campagne onderdeel van groter actieplan

De landelijke campagne is een van de onderdelen van het grotere actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie. Met 13 maatregelen in het actieplan moet de ongelijke behandeling van zwangere vrouwen op de werkvloer worden aangepakt. Een van de punten die belicht worden is het talent dat ook binnen de groep zwangere vrouwen aanwezig is. Daarnaast draagt diversiteit in elke vorm op de werkvloer bij aan het totale succes van een bedrijf.

Speciale regels voor zwangere vrouwen

Na de melding van een zwangerschap volgt voor de werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid. Hij moet op meerdere vlakken rekening houden met het zwangere personeelslid. Zwangere vrouwen hebben daarvoor een bijzondere positie in het Arbobesluit. Met bijvoorbeeld speciale arbeids- en rusttijden, het soort werkzaamheden en mate van fysieke belasting moeten werkgevers zwangere vrouwen beschermen tegen risico’s op de werkvloer. De werknemer is verplicht om de zwangere hierover te informeren binnen 2 weken na bekendmaking van de zwangerschap.

Zoeken