Een concurrentiebeding en relatiebeding in contracten voor bepaalde tijd, mag dat?

Een concurrentiebeding en relatiebeding zijn vaak onderdeel van een arbeidscontract. Bij contracten voor bepaalde tijd gelden daarvoor echter strenge regels sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015. Vanwege dubbele benadeling van de werknemer mogen de bedingen niet meer zomaar onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een uitzondering
De werknemer ondervindt door opname van het concurrentiebeding en het relatiebeding dubbele benadeling. Hij heeft na bepaalde tijd niet alleen geen baan meer, maar wordt ook nog eens beperkt in het zoeken naar nieuw werk. Het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding in een tijdelijk contract mag daarom in eerste instantie niet meer. Er is een uitzondering op de regel: een concurrentie- en relatiebeding mogen worden opgenomen in het contract voor bepaalde tijd wanneer er voor de werkgever sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een voorbeeld is bedrijfsgeheimen die mee zouden kunnen worden genomen naar een concurrent.

Onderbouwing is nodig
De eisen voor het recht op deze uitzondering zijn hoog. Zo moet de werkgever schriftelijk motiveren waarom er volgens hem sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Een motivatie kan zijn dat de werknemer met specifieke opgedane kennis zou gaan werken bij een concurrent van de werkgever. Zowel voor het concurrentiebeding als het relatiebeding moet een aparte onderbouwing van de zwaarwegende belangen worden gegeven, omdat beide bedingen een andere werking en doelstelling hebben.

Ook aan einde nog van toepassing
Wat belangrijk is om aanspraak te kunnen doen op het concurrentiebeding en/of het relatiebeding is dat de zwaarwegende belangen aan het einde van het dienstverband nog steeds van toepassing zijn. Door de strenge eisen aan de motivering is het aan te raden om deze op te laten stellen door een specialist. Een rechter kan de motivering namelijk nog altijd nietig verklaren wanneer hij stelt dat de motivatie ondeugdelijk is opgemaakt of wanneer hij vindt dat de werknemer onredelijk wordt benadeeld door het beding.

Zoeken