Straks minder risico op hogere ziektekosten bij aannemen ‘oudere’ werknemer

Elke 50-plusser zal het beamen: het vinden van een nieuwe baan na je vijftigste is niet eenvoudig. Een van de redenen dat bedrijven niet happig zijn op het aannemen van ‘oudere’ werknemers is dat zij bang zijn voor hogere ziektekosten. In dit risico worden zij nu tegemoet gekomen door het kabinet.

UWV neemt loondoorbetaling over
Werkgevers verwachten niet alleen hogere ziektekosten, maar ook meer ziekteverzuim en meer vrije dagen waar oudere werknemers recht op zouden hebben. Dit is niet helemaal terecht. Minister Asscher ontkracht dat oudere werknemers vaker ziek zijn, maar geeft wel aan dat zij langer ziek zijn als ze ziek zijn. Met de nieuwe regeling wordt de vrees voor hogere ziektekosten weggenomen, want het UWV gaat de loondoorbetaling tijdens ziekte overnemen. Ook hier zijn voor werkgevers geen hogere kosten aan verbonden; de werkgeverspremies gaan niet omhoog door de regeling.

Vanaf 2018 van kracht
De nieuwe zogenaamde ‘compensatieregeling’ bestond al voor werknemers van 63 jaar of ouder en treedt vanaf 2018 ook in voor 55-plussers. Specifiek betreft het 55-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn geweest en die voor indiensttreding bij de nieuwe werkgever langer dan een jaar een WW-uitkering ontvingen. Het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever die deze uitkering weer verrekent met het loon van de werknemer.

Zoeken