Check uw uitzendbureau met de checklist van Inspectie SZW

Werkt u met uitzendkrachten? Dan bent u medeverantwoordelijk voor de wettige werkwijze van het uitzendbureau waarmee u samenwerkt. Die wettige werkwijze is eerlijk, gezond en veilig uitzendwerk. Hoe beoordeelt u dit als werkgever? Om ervoor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid nakomt, kunt u nu gebruik maken van een handige checklist.

Checklist van Inspectie SZW
De checklist is tot stand gekomen op initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met de Belastingdienst en betrokken partijen uit de uitzendbranche. Met de vragen in de checklist beoordeelt de inlener (werkgever) onder andere de kwaliteit van het uitzendbureau. Vragen op de checklist zijn bijvoorbeeld ‘Factureert het uitzendbureau correct?’ en ‘Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?’ Het resultaat is een overzicht voor de werkgever met eventuele aandachtspunten.

Belangrijke check
Heeft de uitzendorganisatie zaken niet op orde? Dan kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In 2016 werd bij 33% van de inspecties een boete opgelegd door de Inspectie SZW. Het invullen van de checklist is daarom belangrijk voor elke organisatie die met uitzendbureaus werkt.

Zoeken