Aanpassing in functie tijdens ouderschapsverlof? Dat mag alleen in overleg

Het opnemen van ouderschapsverlof mag niet worden geweigerd door een werkgever. Om uiteenlopende redenen kan het tijdens ouderschapsverlof wel wenselijk zijn om een functiewijziging toe te passen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door het verlof minder uren gaat werken en de spreiding van het verlof effecten heeft op belangrijke projecten. Let op, het (tijdelijk) aanpassen van de functie mag alleen in onderling overleg.

Na verlof weer oorspronkelijke functie
Heeft een functiewijziging na wederzijds goedvinden plaatsgevonden? Dan is dit altijd tijdelijk. In principe heeft de werknemer na het ouderschapsverlof altijd weer recht op de oorspronkelijke functie en de arbeidsduur zoals overeengekomen in het initiële contract.

Zoeken