Nog niet door de Tweede Kamer: wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof

Waar in andere Europese landen en bij enkele Nederlandse bedrijven zoals ING het langere vaderschapsverlof inmiddels is geaccepteerd, komt de uitbreiding van het kraamverlof maar niet door de Tweede Kamer. Op het Europese voorstel tekende de Tweede Kamer eind juni zelfs officieel bezwaar aan. Zonder resultaat, want draagkracht voor het voorstel om aan werknemers in de Europese Unie (EU) minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof te geven is in het overgrote deel van Europa wel aanwezig.

Langer wachten door formatie
Voor het niet behandelen van het wetsvoorstel in de Nederlandse Tweede Kamer zijn een aantal redenen. CDA, D66 en ChristenUnie willen allen een grotere uitbreiding van het kraamverlof dan in het huidige wetsvoorstel is opgenomen. Deze partijen liggen niet op een lijn met formatiepartij VVD die langer verlof voor de vader niet noodzakelijk vindt. Wat de formatiepartijen betreft komt het onderwerp pas weer ter sprake na de vorming van een nieuw kabinet.

Zoeken