Doelstelling banenafspraak 2016 lijkt ruimschoots gehaald

In 2016 zijn waarschijnlijk door zowel de markt als de overheid genoeg nieuwe banen gecreëerd voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak .
Ten opzichte van de nulmeting in 2012 zijn er in 2016 ruim 98.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd. Dat is ruim boven de doelstelling van 95.680 banen. Dit zou betekenen dat in 2018 nog geen quotum arbeidsbeperkten in werking treedt, en werkgevers in 2019 geen heffing hoeven te betalen.
Duidelijkheid hierover komt naar verwachting in juli 2017 als de Tweede Kamer de definitieve cijfers ontvangt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijna de helft van de nieuwe banen bestaat uit uitzend- en detacheringscontracten. Van deze contracten heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind 2015 weten dat deze contracten, in tegenstelling tot eerdere afspraken, wèl meetellen voor de banenafspraak.

Medio 2018 wordt bekend of er in 2017 voldoende banen gecreëerd zijn. Is dat niet het geval, dan gaat in 2019 de Quotumwet in en wordt per organisatie bekeken of zij voldoende arbeidsbeperkten in dienst hebben. Organisaties die niet voldoen aan de norm krijgen dan in 2020 te maken met een quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

 

Zoeken