Aanpassing minimumloon per 1 juli 2017

Momenteel geldt het wettelijk minimumloon voor volwassenen vanaf 23 jaar, maar met ingang van 1 juli 2017 hebben werknemers hier al vanaf 22 jaar recht op. Nu krijgen 22-jarigen nog 85% van het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon per maand bedraagt vanaf 1 juli aanstaande voor werknemers vanaf 22 jaar € 1.565,40 bij een fulltime werkweek. De bedragen zijn aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen.
Overigens zijn de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 voor werknemers tot en met 21 jaar zijn eigenlijk nog niet definitief. Ze worden formeel in een apart besluit geregeld, dat nog bij de Raad van State ligt voor advies.

Werknemers van 18 tot en met 21 jaar krijgen per 1 juli in ieder geval recht op een hoger percentage van het wettelijk minimumloon.
18 jaar: nu 45,5%, wordt 47,5%
19 jaar: nu 52,5%, wordt 55%
20 jaar: nu 61,5%, wordt 70%
21 jaar: nu 72,5%, wordt 85%

Er geldt overigens een uitzondering voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor hen gaat geen hoger percentage van het wettelijk minimumloon gelden.

Zoeken