Wijzigingen Wet minimumloon

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. Via het Staatsblad is bekend gemaakt dat de wet die regelt dat jonge werknemers eerder recht krijgen op het minimumloon voor volwassenen, op 1 juli 2017 in werking treedt.

Niet alle onderdelen van de wetswijziging gaan echter op die datum in. De nieuwe regels voor stukloon en meerwerk gelden per 1 januari 2018 in. De laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk altijd het wettelijk minimumloon betalen. Meerwerk compenseren via tijd-voor-tijd mag dan alleen nog als daarover afspraken zijn opgenomen in de cao.

Zoeken