Wetsvoorstel eigen keuze aanvullende WW-uitkering

Werknemers die na een periode van werkloosheid weer aan de slag gaan krijgen een aanvullende WW-uitkering als zij niet meer dan 87,5% van hun WW-maandloon verdienen. Dit is geregeld in de Wet werk en zekerheid (WWZ).
Alhoewel deze inkomensondersteuning bedoeld is om werknemers te motiveren om te gaan en te blijven werken, blijkt dat in de praktijk niet iedereen behoefte heeft aan een aanvullende WW- uitkering. Een werknemer met een aanvullende WW-uitkering verbruikt namelijk in de loop der tijd zijn WW-rechten.
Als hij later zijn baan kwijt raakt, kan hij niet of nauwelijks meer terugvallen op een WW-uitkering. Bovendien heeft een werknemer met aanvullende WW-uitkering vaak nog een sollicitatieplicht om voor extra inkomen een tweede baan te zoeken.

Het is echter momenteel niet mogelijk om dit verbruik van hun WW-rechten te beëindigen, maar demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat hij de Werkloosheidswet op dit vlak wil wijzigen. Werknemers die tevreden zijn met het nieuwe, lagere salaris moeten zelf hun WW-uitkering stop kunnen zetten. Hierdoor behouden zij hun WW-rechten en hebben zij geen sollicitatieplicht meer. Het wetsvoorstel van de minister zal eerst door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd moeten worden.

Zoeken