Voorstel uniform wettelijk minimum uurloon

Er is door demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend. Daarin staat dat iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient, hetzelfde vaste bedrag per uur krijgt.
Doordat momenteel de ‘normale arbeidsduur’ (NAD) in een sector of cao het uitgangspunt is voor het minimumloon en het minimumloon wordt berekend op maand-, week- of dagbasis, kunnen er verschillen zijn in tussen sectoren. De werkweek in de cao’s varieert namelijk en kan bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur bedragen. Ook ontstaan er onduidelijkheden bij parttimers of als werknemers twee banen in verschillende sectoren hebben.

Het voorstel van de minister voor een uniform wettelijk uurloon levert niet alleen gelijke minimumlonen per uur op, maar zorgt ook voor een eenvoudigere manier om vast te stellen of een werknemer het wettelijk minimumloon heeft ontvangen.
Hierbij zou het aantal uren worden vastgesteld op de gemiddelde werkweek in cao’s. Het uurloon kan dan worden berekend door het minimumloon per week te delen door 37,4.

Tot 31 mei aanstaande kan door burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op dit wetsvoorstel worden gereageerd.
Het volgende kabinet zal de uiteindelijke beslissing nemen. Als het wetsvoorstel definitief wordt gemaakt, zal deze worden ingediend bij de Tweede en Eerste kamer.

Zoeken