Oudere werkloze krijgt weer 3 jaar WW

De vakbonden en de werkgevers hebben van het kabinet toestemming gekregen de WW-versobering te repareren die het kabinet in 2016 doorvoerde. Hierdoor hebben oudere werklozen weer recht op drie jaar WW. Het is voor het eerst dat het kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een ingreep in de sociale zekerheid door de sociale partners.

Woensdag stuurde demissionair minister Asscher van Sociale Zaken (PvdA) een brief aan de vakbeweging en werkgevers waarin hij zich akkoord verklaart met de reparatie. Asscher verwacht dat het kabinet begin juni formeel zal instemmen, waarna de de sociale partners aan de slag kunnen.
Deze hebben haast met de reparatie, omdat de gevolgen van de WW-versobering binnenkort voelbaar worden. Met het kabinet is nu afgesproken dat nieuwe verzamel-cao’s met een looptijd van vijf jaar worden afgesloten voor hele economische sectoren, zoals de handel. In deze cao’s wordt een fonds opgericht waaruit de WW-aanvulling wordt betaald. Dit fonds wordt gevuld door de werknemers, die naar naar verwachting maximaal 0,2 procent van het brutosalaris aan extra premie gaan betalen.
Het is de bedoeling dat deze verzamel-cao’s door het kabinet aan alle bedrijven worden opgelegd, zodat een nationale dekking ontstaat.

Zoeken