Wetsvoorstel langer kraamverlof voorlopig niet behandeld

In de Tweede Kamer is op initiatief van de VVD is besloten om het wetsvoorstel voor langer kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof) controversieel te verklaren. Hierdoor wordt het voorstel pas weer behandeld als er een nieuw kabinet is. Een gevolg is dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2019 door deze vertraagde behandeling niet gehaald zal worden.
Wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren is niet duidelijk. Van de partijen die meedoen aan de kabinetsonderhandelingen is de VVD tegenstander van langer kraamverlof, terwijl de andere partijen die meedoen aan de kabinetsonderhandelingen juist het verlof nog veel verder willen uitbreiden.

Overigens worden de regels voor het meerlingenverlof waarschijnlijk wel volgens planning op 1 april 2018 gewijzigd. De behandeling van dit wetsvoorstel zou namelijk wel door moeten gaan.

Ook het voorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte is door de Tweede Kamer (vooralsnog) niet controversieel verklaard, waardoor de behandeling hiervan dus kan doorgaan. Bij een akkoord met het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer, treedt het eerste deel van deze wet op 1 januari 2018 in werking en het tweede deel per 1 januari 2019.

Zoeken