Mogelijke vanaf 2018 nieuwe regels transitievergoeding

Als in de cao een gelijkwaardige voorziening is geregeld, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Mogelijk gaan de regels voor deze vervangende cao-voorziening veranderen.

Er is nog een andere maatregel opgenomen in het wetsvoorstel dat een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte regelt. Deze maatregel zorgt ervoor dat in de cao kan worden afgesproken dat een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Dit is van toepassing als de werknemer op basis van de cao recht heeft op voorzieningen die een periode van werkloosheid moeten voorkomen of beperken en/of een redelijke financiële vergoeding. Momenteel geldt dat de waarde van die voorzieningen minimaal gelijk moet zijn aan de transitievergoeding en dat voor álle ontslagredenen zo’n cao-voorziening kan worden bepaald. Beide regels vervallen door het wetsvoorstel.

Cao-partijen mogen zelf bepalen hoe de cao-voorzieningen bij bedrijfseconomisch ontslag worden betaald. Het (demissionaire) kabinet wil de nieuwe regels voor de vervangende cao-voorziening per 1 januari 2018 in laten gaan. Voor lopende cao’s zal er wel een overgangsregeling gelden. Regels voor gelijkwaardige voorzieningen uit die cao’s blijven tot het einde van hun looptijd van toepassing. Voordat het zover is, moeten eerst de Tweede en Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemmen.

Zoeken