Werkgeversverklaring minder vaak nodig bij hypotheekaanvraag

Sinds 1 maart wordt er bij ABN AMRO, ING en de Rabobank bij hypotheekaanvragen niet langer om een werkgeversverklaring gevraagd, maar om een digitaal document van mijnuwv.nl. Deze banken doen namelijk mee aan de pilot ‘HANDIG!’ van hypotheekverstrekkers Floris en De Hypotheker.
Het is in die gevallen voor werkgevers niet meer nodig om een werkgeversverklaring in te vullen en ter verstrekken aan de werknemer.

In de loop van 2017 zal de pilot geëvalueerd worden. Als daarbij blijkt dat deze een succes is, kan de hele hypotheekbranche de nieuwe werkwijze toepassen. Voor werkgevers zou daarmee een tijdrovende klus tot het verleden behoren. In de praktijk wordt door de werkgever namelijk nogal eens vergeten dat er sprake is van een loonbeslag, of wordt de verklaring met twee verschillende pennen ingevuld. In beide gevallen moet de verklaring opnieuw ingevuld worden. Gemiddeld wordt er twee à drie keer een werkgeversverklaring ingevuld voordat deze helemaal correct en volledig is, blijkt uit gegevens van de hypotheekbranche.

Vanaf begin april wordt door het UWV de zogenoemde loonhistorie uitgebreid. Dit betekent dat er meer gegevens van over het loon van de werknemer toegevoegd worden aan het digitale document. Hiermee zal het aantal werknemers dat het document van UWV kan gebruiken voor hun hypotheekaanvraag veel groter worden.

Zoeken