Uitbreiding Arbowet per 1 juli 2017

Eén van de belangrijkste punten uit de nieuwe Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat is dat er een aantal minimale eisen komt waaraan het contract met de arbodienst of bedrijfsarts moet voldoen. De werknemer krijgt aanvullende rechten, en de werkgever daarmee extra plichten. Voor de werknemers komt er namelijk het recht om op eigen initiatief een bedrijfsarts te consulteren. Dit kan ook gaan om een preventief consult of een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Contracten die worden afgesloten na 1 juli 2017 moeten direct voldoen aan de nieuwe Arbowet.Voor lopende contracten is er een overgangsrecht van een jaar van toepassing. De werkgever krijgt dus tot 1 juli 2018 om contracten die niet aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen aan te laten passen. Dit kan door het bestaande contract uit te breiden of door een nieuw contract af te sluiten.
De OR moet hierbij geraadpleegd worden, omdat zij instemmingsrecht heeft op het contract met de arbodienst.

Zoeken