Strikte voorwaarden inhouding personeelsvereniging

De werkgever mag de bijdrage voor de personeelsvereniging alleen inhouden op het loon als een de werknemer een schriftelijke volmacht getekend heeft om lid worden van de personeelsvereniging. Dat is één van de maatregelen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Een e-mail of mondelinge toezegging is dus niet voldoende. De werknemer die de schriftelijke volmacht ondertekent moet wel de mogelijkheid krijgen om de volmacht weer in te trekken. Dit betekent dat de volmacht mag geen onderdeel mag zijn van de arbeidsovereenkomst, maar als apart document opgeslagen moet worden.

Om kosten direct uit het loon van de werknemer te betalen moet de werkgever zich volgens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aan strikte voorwaarden houden. Ook voor maandelijkse bijdragen aan bijvoorbeeld de personeelsvereniging worden deze voorwaarden gesteld. Een aanvullende eis is dat de kosten alleen ingehouden mogen worden als de werknemer daardoor nog minimaal het wettelijk minimumloon overhoudt. Als dat niet het geval is, dan mag de bijdrage voor de personeelsvereniging dus niet ingehouden worden op het loon van de werknemer. Er is overigens geen maximum aan inhoudingen; zolang de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon overhoudt is het inhouden toegestaan volgens de WAS.

Zoeken