Geen dubbele bijtelling bij vervanging auto van de zaak

Werkgevers hoeven geen dubbele bijtelling toe te passen bijeen vervangende auto van de zaak. Door de Belastingdienst en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zijn hierover afspraken gemaakt.

Door de nieuwe regels is het voor zowel werkgevers als de Belastingdienst duidelijk wanneer een auto van de zaak niet ter beschikking gesteld is aan de werknemer volgens de Wet op de loonbelasting en er dus geen extra bijtelling toegepast hoeft te worden.  Vooral voor werknemers die een kleine of elektrische auto van de zaak hebben, die ze niet voor alle doeleinden kunnen gebruiken is dit zinvol.

Kleine en elektrische auto’s

Kleine en elektrische auto’s hebben vaak een lage cataloguswaarde en lage CO2-uitstoot en dus meestal ook een lager bijtellingspercentage. Door de nieuwe Brancheregeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig (TVL) 2017 kunnen werknemers een kleine of elektrische auto leasen, maar bijvoorbeeld in de vakantie wel een grotere auto of een auto met een groter bereik gebruiken. De werkgever past dan naar rato het bijtellingspercentage voor de grotere auto toe.

Situaties zonder dubbele bijtelling

In bepaalde gevallen hoeft de werkgever geen rekening te houden met dubbele bijtelling (van de vervangende auto én van de eigenlijke auto van de zaak). Om tijdelijk een andere auto ter beschikking te stellen zonder die dubbele bijtelling, moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • De eigenlijke auto mag niet ter beschikking staan in de periode dat de werknemer een vervangende auto tot zijn beschikking heeft. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd en de werknemer moet de auto, de papieren en de sleutel inleveren bij de werkgever of leasemaatschappij.
  • De werkgever moet de schriftelijke afspraken en de gegevens over de vervangende auto bewaren in de  loonadministratie.
  • Bij vervanging van de auto van de zaak door een andere vervoerssoort, zoals een elektrische fiets of een scooter, moet de waarde in het economische verkeer van het privégebruik van dat voertuig als loon in natura gerekend worden.

Het vervangende voertuig dat gebruikt wordt mag overigens steeds een ander vervangend voertuig zijn en het maakt geen verschil of de werknemer het vervangende voertuig zakelijke of privé gebruikt.

Zoeken