Per 1 april 2018 uitbreiding meerlingenverlof

Het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen wordt aangepast per 1 april 2018. Een werkneemster die te vroeg bevalt van een meerling, krijgt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 10 weken.

Minister Asscher heeft een nota van wijziging over het meerlingenverlof ingediend bij het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel met de wijzigingen instemmen.

Sinds april 2016 geldt het meerlingenverlof waarbij vrouwen 10 weken voor de beoogde datum van bevalling met zwangerschapsverlof kunnen. Als de werkneemster eerder bevalt, dan mogen de daardoor gemiste dagen zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Dat kan echter alleen als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken. Met de nota van wijziging wordt dit aangepast naar 10 weken.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de totale verlofperiode van veel moeders korter duurt van zij hadden verwacht. Door de komst van het meerlingenverlof wordt de periode vanaf week 30 niet meer aangemerkt als ziekteverlof maar als zwangerschapsverlof. Stel dat een werkneemster start met zwangerschapsverlof vanaf week 30 en vervolgens na 37 weken bevalt. Dan heeft het zwangerschapsverlof langer dan 6 weken heeft geduurd en worden er geen resterende dagen aan het bevallingsverlof toegevoegd.

De wijziging van het meerlingenverlof gaat – als de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen – per 1 april 2018 met directe werking in. Dat betekent dat alle vrouwen die op dat moment zwanger zijn van een meerling gebruik kunnen maken van de uitbreiding van het meerlingenverlof. De regeling zal niet met terugwerkende kracht doorgevoerd worden.

Niet alleen het meerlingenverlof wordt uitgebreid. Ook het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid met drie dagen.

Zoeken