Wijzigingen Wet SUWI

Sinds 1 januari 2017 is er een aantal aanpassingen in de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) doorgevoerd.

Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens en informatie opvragen bij het UWV. Het gaat dan om een overzicht van (ex-)werknemers met een lopende Ziektewet- of WGA-uitkering. U vraagt deze gegevens op als u die nodig heeft voor de aanvraag van particuliere verzekeringsovereenkomsten waarmee u als eigenrisicodrager het risico van loondoorbetaling tijdens ziekte afdekt.
Sinds 1 januari 2017 kunt u dit overzicht ook opvragen als u uw eigenrisicodragerschap wilt beëindigen. Als u juist wilt overstappen naar de publieke verzekering, dan kunt u dit overzicht bij het UWV aanvragen en vervolgens gebruiken om een inschatting te maken van de gedifferentieerde premie die u gaat betalen voor de arbeidsongeschikheidsverzekering.

Ook nieuw is dat voor een eigenrisicodrager voor de Ziektewet de periode van 104 weken, waarover Ziektewet-uitkering betaald moet worden, nu met maximaal 52 weken kan worden verlengd als er onvoldoende gedaan is om de zieke werknemer te laten re-integreren. Als de werknemer in dat geval te laat de WIA-uitkering aanvraagt, wordt de doorbetalingsperiode ook nog verlengd met de tijd waarover de aanvraag te laat is.

Tenslotte mogen werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, nu zelf toestemming geven voor een proefplaatsing van hun ex-werknemer, als aan de voorwaarden is voldaan. De ex-werknemer hoeft dan geen toestemming aan UWV te vragen. Hij hoeft tijdens de proefplaatsing (maximaal 6 maanden) niet te solliciteren.

Zoeken