Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Met ingang van 2017 is een deel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking getreden. Hiermee zijn de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd en vervalt het onderscheid naar de aard van de dienstbetrekking in de WGA. Per 1 januari 2017 kunnen werkgevers kiezen voor een publieke WGA-verzekering of voor eigenrisicodragerschap.

Ook heeft de werkgever nu geen inlooprisico meer. Het UWV neemt namelijk de kosten van de bestaande uitkeringen over, ook die van de werknemers die op het moment van de overstap ziek zijn, en na 2 jaar een uitkering krijgen. Verder is in dit geval UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Zoeken